Ontslag op staande voet. Een nachtmerrie voor veel medewerkers. Is diefstal van een pakje sigaretten een voldoende reden voor ontslag op staande voet?

Rechtbank Limburg oordeelde in het vonnis (ECLI:NL:RBLIM:2014:4125) met duidelijke woorden (alle omstandigheden meewegende) dat sprake is van een voldoende reden voor ontslag op staande voet.

De rechtbank overwoog onder andere: “Het gegoochel met de andere aankopen in de stellingname van [eiseres] (eerst wel een wenskaart, toen weer niet, maar weer wel douchegel en deodorant) en de later in de procedure getoonde onzekerheid over feiten of chronologie waar zij eerder een schijnbare overtuiging aan de dag legde, maakt de ontkenning van de opzet tot frauduleus handelen althans medewerking daaraan, bepaald niet overtuigender. Het gaat niet aan dat [eiseres] zich thans volledig achter [getuige 1] lijkt te willen verschuilen, die ‘zonder haar weten’ de pakjes sigaretten ‘niet aangeslagen’ heeft. Het door PLUS in de discussie betrokken argument dat een caissière die met geld van haar werkgeefster omgaat, te vertrouwen moet zijn en dat [eiseres] dit vertrouwen beschaamd heeft, zet zoden aan de dijk. Zelfs waar PLUS zich niet uitdrukkelijk op concrete geschreven instructies, harde beleidsregels en in het vooruitzicht gestelde sancties beroept. Dat die in concreto niet bestonden, is immers van de kant van [eiseres] niet als rechtvaardiging aangevoerd: zijn ontkent simpelweg een gedraging die het vertrouwen fundamenteel schond.”

Kort en goed: het blijft desondanks van belang dat voor werknemers duidelijke huis- en werkregels gelden.