Ondernemingsrecht

Wat is ondernemingsrecht? Onder ondernemingsrecht verstaat Advocatenkantoor DKA B.V. het rechtsgebied waarbinnen de vragen van een ondernemer (ook startend) dienen te worden beantwoord. Van algemene voorwaarden, geschilbeslechting tussen aandeelhouders en bestuurders, incasso, rechtsvormen tot zekerheden.

Niet alleen wordt gekeken naar het juridische antwoord op uw vraag. De toegevoegde waarde van Advocatenkantoor DKA B.V. bestaat eruit dat zij tevens kijkt of het antwoord past binnen uw bedrijfsprocessen.