Insolventierecht

Zowel in economisch hoog- en laagtij kan de situatie ontstaan dat u betalingsproblemen krijgt of dreigt te krijgen. Niet in alle gevallen is een faillissement (vaak een beladen onderwerp) een noodzakelijk gevolg.

Door het tijdig signaleren van signalen kunt u proberen een turn-around te maken. Dergelijke signalen zijn bijvoorbeeld oplopende crediteurendagen, bereiken kredietlimieten, negatieve kasstroom en een negatief eigen vermogen. Voorts dient u zichzelf vragen te stellen: mag ik nieuwe verplichtingen aangaan en is het overdragen van bedrijfsmiddelen mogelijk? Kortom: veel vragen komen op u af indien u zich in deze gevarenzone begeeft. Advocatenkantoor DKA B.V. kan (veel van) deze vragen beantwoorden.

Voorts staat Advocatenkantoor DKA B.V. graag ondernemers bij die te maken krijgen met het faillissement van een crediteur.

De medewerkers van Advocatenkantoor DKA B.V. worden niet als curator aangesteld ter voorkoming van een mogelijke belangenverstrengeling. U kunt uw vraag dus met een gerust hart stellen.