Bank- en financieringsrecht

De afgelopen jaren zijn financiële instellingen steeds meer in de publieke belangstelling komen te staan. Het kader waarin toetsing van het handelen van een financiële instelling plaatsvindt is aangescherpt. Overkreditering- en zorgplichtdiscussies zijn aan de orde van dag.

Ook voor het overige wordt veel van financiële instellingen verwacht. Het opzeggen van een financieringsrelatie is aan normen gebonden. Uitwinnen van zekerheden kan niet zomaar geschieden.

Bovengenoemde problemen vertalen zich in de ‘bijzonder beheer dossiers’. Graag ondersteunt Advocatenkantoor DKA B.V. uw bijzonder beheer afdeling bij het bepalen van de strategie, het invullen daarvan of het toetsen en desnodig aanspreken op het handelen van uw financiële instelling.

Ook staan wij u graag bij, indien u van mening bent dat uw bank onvoldoende oog voor uw belangen heeft.