Over ons

Bij projecten die heel complex zijn of die een groot financieel belang vertegenwoordigen, levert het juridisch advies een hoger toegevoegde waarde. Voor dat soort werk moet een advocatenkantoor flink investeren in internationale verbanden, salarissen voor specialisten, kennis- en IT-systemen. Daarom zijn de uurtarieven bij dat soort advisering hoog. De kantoren die niet voor een dergelijke advisering kiezen, maar adviseren voor een lager uurtarief in zaken met een relatief lager belang, dienen ook een keuze te maken. Deze kantoren dienen zich te profileren als het beste kantoor op een beperkt gebied. De huidige kleine en middelgrote advocatenkantoren kiezen in het algemeen onvoldoende hun ‘speerpunten’. Het gevolg daarvan is dat de uurtarieven van dergelijke kantoren door veel ondernemers niet als concurrerend ervaren worden. Ook bij de kwaliteit kunnen vraagtekens gezet worden.

DKA maakte deze keuze in 2002 wel.

DKA richt zich uitsluitend op de gespecialiseerde ondernemings-, bank- en financierings- en arbeidsrechtpraktijk. Door het maken van deze keuze is DKA in staat tegen een concurrerend uurtarief op een hoog juridisch niveau de cliënt, ook bij grote belangen, terzijde te staan. De praktijk spitst zich voor een groot deel toe op het insolventierecht, in de breedste zin van het woord. Vanzelfsprekend streeft DKA in beginsel naar een oplossing in der minne. Desnodig schroomt DKA niet de processuele degens te kruisen.

Door jarenlange ervaring onderhoudt DKA, ondanks haar eigen focus, nauwe contacten met voornamelijk andere gespecialiseerde kleinschalige nichekantoren, accountants, belastingadviseurs, banken en bedrijfsadviseurs. Daardoor kan DKA u ook de specialistische kennis leveren die niet tot bovengenoemde aandachtsgebieden hoort, maar wel voor u van belang is. Degene naar wie de medewerkers van DKA verwijzen (en diens staat van dienst) kennen zij persoonlijk.

Gezien ons arbeidsverleden weten de medewerkers van DKA dat het meedenken met de ondernemer (lees: cliënt) van essentieel belang is. Juist het feit dat wij in de keuken hebben kunnen kijken van bijvoorbeeld banken stelt ons meer dan gebruikelijk in staat verder te kijken dan ‘slechts’ het juridische speelveld. Of anders: van DKA hoort de ondernemer niet alleen hoe een weg het best bewandeld kan worden, maar ‘ontvangt’ hij daarbij ook een leesbare routebeschrijving hoe bij de eindbestemming te komen. Vanzelfsprekend heeft DKA een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.