Openbaarmaking registratie rechtsgebieden

Mr. D.J. Kramer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Ondernemingsrecht

  1. Vennootschappen
  2. Agentuur en distributie
  3. Fusies en overnames
  4. Bestuurdersaansprakelijkheid
  5. Beroepsaansprakelijkheid

- Insolventierecht

  1. Faillissement
  2. Surseance van betaling

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd (hoofd) rechtsgebied.