Openbaarmaking registratie rechtsgebieden

Mr. D.J. Kramer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Ondernemingsrecht

  1. Vennootschappen
  2. Agentuur en distributie
  3. Fusies en overnames
  4. Bestuurdersaansprakelijkheid
  5. Beroepsaansprakelijkheid

- Insolventierecht

  1. Faillissement
  2. Surseance van betaling