Nieuwsbrieven

Doorwerking gevolgen lockdown coronamaatregelen in afspraken

Niet informeren verhuurder eigen faillissementsaanvraag: aansprakelijkheid van bestuurder?

Coronatest vervalsen: ontslag op staande voet

Proefrit maken: niet zonder risico

Geen concurrentiebeding, toch een verbod?

Weigeren mondkapje: ontslag

Soms is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden

Thuiswerken: hoe flexibel moet een werkgever zijn?

Gebrekkige projectadministratie: voer voor discussie

Woekerrente aan een consument proberen te berekenen? Niet doen.

Innemen leaseauto tijdens ziekte

Actieve informatieplicht werkgever over openstaande vakantierechten

Betaling van vervalste factuur op rekening fraudeur bevrijdend?

Ondanks ontbreken concurrentiebeding in overnamecontract geen vrij spel

Werkverzuim door hechtenis niet zonder mer reden voor ontslag op staande voet

Straks een streep door een studiekostenbeding?

Het via video-conference aanzeggen van het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst: niet doen

Privé-opnames vennoot vallen onder derdenbeslag

Uitzonderlijke uitspraak: afreizen naar 'code oranje land' levert ontslag op staande voet op

Streep door annuleringskosten

Rangwijziging bij pandrechten is mogelijk

Bedrijven mogen werknemers niet verplichten niet gewerkte uren in te halen indien NOW-steun is verkregen

Vervalbeding

Bestuurdersaansprakelijkheid: de bestuurder komt met de schrik vrij

Sluiten borgtochtovereenkomst bij overname: vraag door naar de thuissituatie borg

Mondkapje weigeren: geen loon

Het coronavirus en het nakomen van afspraken: is een beroep op overmacht mogelijk?

Teruggedraaid faillissement: aanvrager aansprakelijk?

Gerechtshof fluit moraalridder spelende rechter terug

Franchisegever in financiële dienstverlening volgens het KiFiD niet aansprakelijk voor handelen van haar franchisenemer

Na gevoerd coronaverweer wijst rechter faillissementsaanvraag af

Digitale handtekening altijd geldig?

Onrechtmatig verkregen bewijs buiten strafrecht toch bruikbaar?

Als bestuurder niet zo maar het roer overgeven

Procedeerverbod

Bestuurder heeft soms recht op billijke vergoeding, ondanks rechtsgeldig gegeven vennootschappelijk ontslag

Helpende hand

Wel of geen dekking: het niet doorsturen van de algemene voorwaarden door de adviseur komt voor risico van verzekeraar

Verjaring van een vordering op een vennootschap onder firma en haar firmanten

Overdracht van lening door bank aan niet-bank

Thuisquarantaine: recht op loon?

Voorzieningenrechter wijst vordering van verhuurder tot betaling van de volledige huur af

Het coronavirus en het juridische gevolg daarvan op commerciële uitspraken

Niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een zwangere werkneermster: werkgever pas op

Rechter trekt streep door kosten bank bij derdenbeslag

Het alsnog opmaken van de boekhouding na faillissement baat aansprakelijk gestelde bestuurders niet

Klacht over seksgrappen; verstrekkende gevolgen

Referenties vragen en geven: let op!

Rupsje Nooitgenoeg en de deksel op de neus

Selectieve betaling door een vennootschap: bestuurder aansprakelijk?

Gevolgen van het niet tijdig melden van betalingsonmacht

Schadeplichtigheid werknemer jegens werkgever wegens beëindiging zonder inachtneming van een opzegtermijn

Assurantieportefeuille niet verpandbaar

Onrechtmatig verkregen bewijs toch toelaatbaar in ontslagzaak

Schuldensanering: vergeet de curator niet

Contractueel afgesrpoken verruimde verrekeningsbevoegdheid blijft gelden in een faillissement

Werkgever dient mee te werken aan beëindiging slapend dienstverband

Beroepsverbod voor gokverslaafde bankmedewerker

Hypotheekakte niet altijd geldige titel voor verpanding hulpzaken

De onbetaald gebleven vordering van een werknemer en de claim op de bestuurder

Doen alsof ingestemd wordt met een schuldregeling: hoe het niet moet

Betalingsregeling: weeg het belang van de debiteur mee

De hoge lat van de inhoud van een ontslagbrief op staande voet

Als werkgever misleid: wat te doen?

Wetsvoorstel goedkeuren onderhands akkoord

Bestuurdersaansprakelijkheid

Vernietiging renteswap?

Bodemverhuurconstructie

Herziening beslag- en executierecht: beslagvrije voet banktegoeden

Onbekend recht van 'buren'; verstrekkende gevolgen

Toestemmingsvereiste van artikel 1: 88 BW

Klokkenluiders niet altijd tegen ontslag beschermd

Een concurrentiebeding voor alle medewerkers met eenzelfde functie: kan dat?

Een veelvuldig zieke werknemer, wat te doen?

Bestuurder worden van een vennootschap: let op of de voorgaande bestuurder de jaarrekening tijdig heeft gedeponeerd!

Kwade trouw ontvanger van een betaling, geen ingebrekestelling nodig, rente meteen verschuldigd

Niet altijd recht op een transitievergoeding

Prognose bij franchise: franchisenemer let op

Zeer hoge billijke vergoeding toegekend wegens slecht werkgeverschap

Strijd om de heilige koe

Moet een werknemer teveel betaald loon terugbetalen?

Elektronische ondertekening van overeenkomsten: rechtsgeldige aanvaarding?

Prognoses bij franchise; schadeplichtigheid franchisegever

Ontslag OR-lid mogelijk?

Bij niet-toekennen transitievergoeding: welke omstandigheden tellen mee?

Te formele opstelling ongepast

Zorgvuldig opstellen beëindigingsovereenkomst belangrijk

Terugbetaling transitievergoeding?

Zelf inkopen door de veilende hypotheekhouder onzorgvuldig?

Beginnen ondanks ontbreken van financiering; beter van niet!

Bestuurder aansprakelijk bij aanvragen eigen faillissement?

Een pandrecht op software: een weerbarstig thema

Verrekening van vorderingen door bank in aanloop naar een faillissement door de Hoge Raad nader uitgelegd

Gebruik van een verstekvonnis

Kleine ondernemer bij het gebruik van algemene voorwaarden als consument beschermd?

Hoe een onbevoegde toch namens een bedrijf een bindende afspraak kan maken

Bijna met pensioen, toch recht op transitievergoeding?

Tenietgaan eigendomsvoorbehoud deel 2

Streep door een eigendomsvoorbehoud?

Verhuizing Advocatenkantoor DKA

Prepack?

Ontbinding zakelijke borgtocht mogelijk, indien de schuldeiser zorgvuldigheidsverplichting schendt?

Einde flitskrediet in zicht?

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers aangenomen

Zorgplicht financieel adviseur

Concept wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Terugkerende problemen bij een auto vestigen een zorgplicht en aansprakelijkheid van reparerend garagebedrijf

Sociale media en de werkvloer

Bestaansminimum schuldenaar beter beschermd

Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof

Wel of niet failliet?

Bank aansprakelijk bij Fraude in de bankrekening:

Enige contouren van de nieuwe privacyregeling

Nieuwe privacyverklaring Advocatenkantoor DKA

Rechtsbijstandsverzekeraar dient toch alle advocaatkosten te betalen

Wie bepaalt de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

Gaan payroll werknemers bij overgang schoonmaakcontract ook over?

Ontslag op staande voet en toch een transitievergoeding?

Bestuurdersaansprakelijkheid, collegiale aansprakelijkheid (of niet)?

 Vereisten voor faillietverklaring

Toepassing beslagvrije voet bij beslag op toeslag

 

Kruislingse verrekening; altijd mogelijk?

Grotendeels streep door contractuele boete mogelijk?

Einde verpandingsverboden?

Hoge woonlasten en de beslagvrije voet

Gedragscode kleinzakelijke financiering

geen derdenhypotheek door echtgenote DGA

oninbare vorderingen: het schuldeisersakkoord 

 nieuwsbrief verrekeningsbevoegdheid debiteur in faillissement verpande vordering

 Crashen laptop strafrechtelijk verwijtbaar

nieuwsbrief Geen opbrengstbelang, toch executie?

nieuwsbrief Borgtochtovereenkomst: procedurele perikelen

nieuwsbrief Doorstart zonder faillissement niet zonder aansprakelijkheidsrisico 

Omzetbelasting bij verkoop pandhouder in retail-faillissementen geen boedelschuld

Nieuwsbrief Het weerbarstig juridisch kader bij een borgtochtovereenkomst: verjaring

nieuwsbrief Aansprakelijkheid pandhouder bij executie via curator?

Nieuwsbrief Borgtocht en verjaring van de hoofdschuld

Nieuwsbrief Recht is recht, en krom is krom, of toch niet?

Nieuwsbrief Waarborgen bij een veiling verscherpt

Nieuwsbrief Het aanvragen van een faillissement is niet altijd het ultieme drukmiddel

Nieuwsbrief Belang van paraferen

Nieuwsbrief Het paulianaspook revisted

Nieuwsbrief Borgtocht perikelen

Nieuwsbrief Pandhouder kan faillissement aanvragen van schuldenaar van de verpande vordering 

Nieuwsbrief Gevolgen schuldeisers verzuim 

Nieuwsbrief Boete bij vervroegde aflossing bankfinanciering mogelijk in strijd met zorgplicht bank

Nieuwsbrief augustus 2015

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief mei 2014
 
Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief 01-03-13

Nieuwsbrief extra editie 08-10-2012

Nieuwsbrief extra editie 04-10-2012

Nieuwsbrief 24-02-2012