Nieuwsbrieven

Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof

Wel of niet failliet?

Bank aansprakelijk bij Fraude in de bankrekening:

Enige contouren van de nieuwe privacyregeling

Nieuwe privacyverklaring Advocatenkantoor DKA

Rechtsbijstandsverzekeraar dient toch alle advocaatkosten te betalen

Wie bepaalt de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

Gaan payroll werknemers bij overgang schoonmaakcontract ook over?

Ontslag op staande voet en toch een transitievergoeding?

Bestuurdersaansprakelijkheid, collegiale aansprakelijkheid (of niet)?

 Vereisten voor faillietverklaring

Toepassing beslagvrije voet bij beslag op toeslag

 

Kruislingse verrekening; altijd mogelijk?

Grotendeels streep door contractuele boete mogelijk?

Einde verpandingsverboden?

Hoge woonlasten en de beslagvrije voet

Gedragscode kleinzakelijke financiering

geen derdenhypotheek door echtgenote DGA

oninbare vorderingen: het schuldeisersakkoord 

 nieuwsbrief verrekeningsbevoegdheid debiteur in faillissement verpande vordering

 Crashen laptop strafrechtelijk verwijtbaar

nieuwsbrief Geen opbrengstbelang, toch executie?

nieuwsbrief Borgtochtovereenkomst: procedurele perikelen

nieuwsbrief Doorstart zonder faillissement niet zonder aansprakelijkheidsrisico 

Omzetbelasting bij verkoop pandhouder in retail-faillissementen geen boedelschuld

Nieuwsbrief Het weerbarstig juridisch kader bij een borgtochtovereenkomst: verjaring

nieuwsbrief Aansprakelijkheid pandhouder bij executie via curator?

Nieuwsbrief Borgtocht en verjaring van de hoofdschuld

Nieuwsbrief Recht is recht, en krom is krom, of toch niet?

Nieuwsbrief Waarborgen bij een veiling verscherpt

Nieuwsbrief Het aanvragen van een faillissement is niet altijd het ultieme drukmiddel

Nieuwsbrief Belang van paraferen

Nieuwsbrief Het paulianaspook revisted

Nieuwsbrief Borgtocht perikelen

Nieuwsbrief Pandhouder kan faillissement aanvragen van schuldenaar van de verpande vordering 

Nieuwsbrief Gevolgen schuldeisers verzuim 

Nieuwsbrief Boete bij vervroegde aflossing bankfinanciering mogelijk in strijd met zorgplicht bank

Nieuwsbrief augustus 2015

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief mei 2014
 
Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief 01-03-13

Nieuwsbrief extra editie 08-10-2012

Nieuwsbrief extra editie 04-10-2012

Nieuwsbrief 24-02-2012