Boete bij vervroegde aflossing bankfinanciering mogelijk in strijd met zorgplicht bank

Geplaatst op: 29 augustus 2016 Geen afbeelding.

Boete bij vervroegde aflossing bankfinanciering mogelijk in strijd met zorgplicht bank

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 12 juli 2016 dat, indien een klant door een beleidswijziging van de bank zich genoodzaakt voelt om een banklening vervroegd af te lossen, het niet past de klant een aflossingsvergoeding in rekening te brengen. Een dergelijke aflossingsvergoeding is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, aldus het Gerechtshof in de zaak welke een fruitteler tegen de Deutsche Bank aanhangig maakte, onaanvaardbaar en in strijd met de zorgplicht van de bank. 

De fruitteler had in 2011 voor de Deutsche Bank gekozen, omdat die bank bereid was om de in omvang steeds toenemende onderneming van de fruitteler te financieren. Ook werd toentertijd een boeteclausule overeengekomen, die de fruitteler verplichtte een boeterente, ook wel vergoedingsrente genoemd, aan de bank te betalen als de bankfinanciering vervroegd zou worden afgelost.

In 2012 heeft de Deutsche Bank de fruitteler kenbaar gemaakt verdere groei van zijn onderneming niet meer te willen financieren in verband met een interne beleidswijziging van die bank. Deze beleidswijziging bracht met zich dat de bank zich zou terugtrekken uit de markt van de fruitteler en de kredietfaciliteit met de fruitteler geleidelijk zou afbouwen en uiteindelijk beëindigen. Toen de fruitteler vervolgens zijn heil bij een ander bank zocht, bracht de Deutsche Bank aan hem een boeterente van ruim € 300.000,00 in rekening. Het Gerechtshof trok daardoor een streep op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook, aldus dit Gerechtshof, heeft de bank niet in lijn gehandeld met de op haar rustende zorgplicht, zoals deze in artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden, die voor alle banken gelden, is opgenomen. 

Uit deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam en andere rechtspraak volgt dat de Algemene Bankvoorwaarden de bewegingsruimte van banken bij het in rekening brengen van een boeterente beperken. Dit geldt voor situaties waarin het krediet door de bank wordt opgezegd, als voor situaties waarin de klant voortijdig aflost. 

Terug naar overzicht