Als borg ontvangen van 'korting' leidt tot kwijtscheldingswinst?

Geplaatst op: 11 april 2016 Geen afbeelding.

Tot de 'corebusiness' van banken behoort niet het geven van belastingadvies. Het is wel goed om bij het geven van advies verder te kijken dan het eigen terrein. Daarom is bij het geven van advies het goed om te denken aan fiscale aspecten. Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker.

Stel u voor: u bent als borg verbonden, weet een regeling tegen finale kwijting af te spreken en u wordt aangesproken door de Belastingdienst op de ontvangen 'korting?'. 

De ontvangen 'korting' zou de Belastingdienst kunnen oormerken als kwijtscheldingswinst. Gerechtshof Den Haag heeft op 22 maart 2016 geoordeld over bovenstaande casus. Overwogen werd dat belastingplichtigen die niet de inkomsten of het vermogen hebben om een bepaalde schuld te voldoen en daarvoor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen niet daarna nog gehouden zijn om belasting te betalen over het kwijtgescholden deel van de vordering

 

Terug naar overzicht