Nieuws

Geen afbeelding. Kerst- en Nieuwjaarswens Geplaatst op: 14 december 2020 Geachte relatie,
Advocatenkantoor DKA B.V. heeft ook dit jaar gemeend, in plaats van de gebruikelijke papieren kerstgroet, de Nederlandse Hartstichting te...
Lees verder
Geen afbeelding. Verhuizing Advocatenkantoor DKA Geplaatst op: 17 september 2018 Advocatenkantoor DKA B.V. gaat per 5 oktober 2018 verhuizen. De adresgegevens zullen vanaf dat moment zijn:
Stationsweg 2
6861 EG Oosterbeek.
 De...
Lees verder
Geen afbeelding. Belastingplannen 2018 en BTW op winkelverkopen Geplaatst op: 25 september 2017 Het kabinet stelt voor om een nieuwe aansprakelijkheidsbepaling voor pand- en hypotheekhouders en executanten te introduceren.
Lees verder
Geen afbeelding. Belang van paraferen Geplaatst op: 20 juni 2017 De partij die zich op een rechtsgevolg beroept, moet dit in beginsel aantonen, zo luidt de hoofdregel van het Nederlandse bewijsrecht. Op deze regel bestaan...
Lees verder
Geen afbeelding. Het paulianaspook revisted Geplaatst op: 20 april 2017 Op 7 april 2017 heeft de Hoge Raad het Amsterdamse Gerechtshof een spreekwoordelijke tik op de vingers gegeven. Deze uitspraak betrof het hoger beroep van het...
Lees verder
Geen afbeelding. Wie heeft recht op surplus van een door een eerste pandhouder geïncasseerde vordering? Geplaatst op: 21 februari 2017 Soms wordt in rechte een open deur ingetrapt. Zo ook in het geval dat de Rechtbank Oost-Brabant op 12 oktober 2016 beslechte. De curator kreeg in dat vonnis de...
Lees verder
Geen afbeelding. Borgtocht perikelen Geplaatst op: 23 januari 2017 Voor de in artikel 1:88 BW genoemde handelingen heeft een echtgenoot of geregistreerd partner de toestemming van de andere echtgenoot of partner nodig. De...
Lees verder
Geen afbeelding. Pandhouder kan faillissement aanvragen van schuldenaar van de verpande vordering Geplaatst op: 20 december 2016 Sinds het zogenaamde Neo-River arrest (Hoge Raad 21 januari 2014, JOR 2014/11 m.nt. Schuijling) wordt in juridische kringen de vraag gesteld welke...
Lees verder
Geen afbeelding. Gevolgen schuldeisers verzuim Geplaatst op: 17 oktober 2016 De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld over de vraag of de contractuele rente doorloopt, indien door toedoen van de schuldeiser de schuldenaar zijn afspraak...
Lees verder
Geen afbeelding. Boete bij vervroegde aflossing bankfinanciering mogelijk in strijd met zorgplicht bank Geplaatst op: 29 augustus 2016 Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 12 juli 2016 dat, indien een klant door een beleidswijziging van de bank zich genoodzaakt voelt om een banklening...
Lees verder
Geen afbeelding. Grens aan zorgplicht Geplaatst op: 19 april 2016 Grens aan zorgplicht
Het handelen van banken wordt kritischer bekeken. Met enige regelmaat ontstaan zorgplichtdiscussies. Een concrete grens valt niet aan te...
Lees verder
Geen afbeelding. Als borg ontvangen van 'korting' leidt tot kwijtscheldingswinst? Geplaatst op: 11 april 2016 Tot de 'corebusiness' van banken behoort niet het geven van belastingadvies. Het is wel goed om bij het geven van advies verder te kijken dan het eigen...
Lees verder
Geen afbeelding. Overbruggingskrediet en artikel 1:88 BW Geplaatst op: 25 januari 2016 Artikel 1:88 BW houdt de gemoederen bezig: uit de rechtspraak blijkt meer en meer in welke gevallen de toestemming van de andere echtgenoot noodzakelijk is...
Lees verder
Geen afbeelding. Aanvullende zekerheden Geplaatst op: 2 oktober 2015 Artikel 26 Algemene Bankvoorwaarden bepaalt dat op het eerste (schriftelijke) verzoek van de bank aanvullende zekerheid gevestigd dient te worden.

Op dit...
Lees verder
Geen afbeelding. Quick-scan Geplaatst op: 10 oktober 2014 Het speelveld verandert. Deze verandering geldt zowel voor de lijnen die het speelveld afbakenen als de positie van de spelers op het veld.

Deze wijziging...
Lees verder
Geen afbeelding. Update over rol van een bestuurder en pandrecht op vorderingen Geplaatst op: 18 juni 2014 In dit nieuwsbericht staat de rol van een bestuurder vlak voor datum faillissement centraal. Tevens aandacht voor een arrest dat van belang kan zijn voor de...
Lees verder
Geen afbeelding. Renteswap II Geplaatst op: 9 mei 2014 In een eerdere publicatie op de website is aangegeven dat ongetwijfeld nieuwe uitspraken volgen waarbij de renteswap centraal staat.

Voor de verdere...
Lees verder
Geen afbeelding. Renteswap Geplaatst op: 1 mei 2014 Het financiële instrument renteswap heeft de afgelopen weken in de media de nodige aandacht gekregen.

Lees verder
Geen afbeelding. Nieuwsbericht Geplaatst op: 15 april 2014 Advocatenkantoor DKA publiceert nieuwsbrieven. Heeft u de laatste nieuwsbrief gemist? Kijkt u onder het kopje 'nieuwsbrieven' en vind zo de informatie terug...
Lees verder