In sommige gevallen is het registreren van een pandakte een vereiste voor het tot stand komen van het pandrecht. Het aanbieden van een akte ter registratie houdt niet in dat u de akte de volgende dag retour heeft ontvangen voorzien van een registratiestempel. 

Stel dat uw debiteur tevens pandgever in staat van faillissement wordt verklaard nadat u de pandakte ter registratie heeft aangeboden. Vervolgens, dus in faillissement, vindt registratie plaats. Is een pandrecht tot stand gekomen? Volgens de uitspraak van de Hoge Raad Spaarbank Rivierland / Gispen q.q. luidt het antwoord ‘ja’ . Het moment van aanbieden van de akte ter registratie heeft te gelden als het moment van registratie. Wel dient op het eind van het dag een stempel geplaatst te zijn. 

Deze regel herhaalt Rechtbank Overijssel in haar uitspraak van 24 juni 2015. Echter, de rechtbank gaf wel een bewijsopdracht mee. Bewezen dient te worden dat de pandakte daadwerkelijk (tijdig) ter registratie is aangeboden. Het verdient aanbeveling dat pandakte (ook) aangetekend te versturen en een kopie te bewaren voor het dossier. Het zou zonde zijn indien niet het noodzakelijke bewijs rond te krijgen is.