Op dit moment is sprake van een wetsvoorstel genaamd “Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen II”. Het gehele wetsvoorstel is onder andere te raadplegen via internetconsultatie.nl. Via deze website heeft u de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel. 

Het doel van het wetsvoorstel volgt uit de bewoordingen. Het wetsvoorstel brengt een aantal andere wetswijzigingen met zich. Hoe dient bijvoorbeeld omgegaan te worden met het paulianarisico (gevolgen indien het dwangakkoord geen doorgang vindt en de financier een tijdelijke overbrugging heeft verstrekt) en de mogelijkheid tot verrekening? Het wetsvoorstel voorziet in het nieuwe artikel 42a Fw en een wijziging (beperking) van artikel 47 Fw. Tevens vindt een beperking van artikel 54 Fw plaats.